Adaptive Thresholding / Adaptivní Prahování

Autor: handy
Přidáno: 2011-02-17 22:12:06

The application is written in C# and it can be downloaded from the following link: Adaptive Thresholding. The algorithm converts the image's color palette into black and white (enriched by the optional colorization) using the threshold value computed from the neighbourhood of each pixel. The method is resistant against the uneven lighting and as can be seen on the picture to the right the text is filtered even from the really damaged image. The application contains several options to enable the user to optimize the fitering to achieve the better result. It doesn't support batch processing but if you would like this functionality, send me a message and I'll consider to add this feature.

Aplikace je napsána v jazyce C# a lze ji stáhnout z následující adresy: Adaptivní Prahování. Algoritmus převádí barevnou paletu obrazu do černobílé (rozšířeno o volitelné obarvení) s využitím lokálního určení hodnoty prahu z okolí každého pixelu. Metoda je odolná proti nerovnoměrnému nasvícení, což je viditelné na přiloženém obrázku. Aplikace dále poskytuje několik možností nastavení, aby bylo možné dosáhnout optimálního výsledku. Prozatím není podporováno hromadné zpracování souborů, ale pokud by byl o tuto funkcionalitu zájem, napište, zvážím její přidání.Přidat komentář

Jméno:
Text:
Opsat:
Zpět