Politika

Marná snaha o zákaz aneb proč právě takhle?

Autor: handy
Přidáno: 2009-06-24 08:01:56

V dobách, kdy se Jiří Karas horlivě snažil prosadit zákaz potratů, jsem si nebyl jistý, jestli se nad jeho očividným bojem s větrnými mlýny usmát, protože sám musel vědět, že nemá sebemenší šanci své představy prosadit, nebo ho obdivovat pro jeho odhodlání. Osdobně totiž věřím, že je postoj katolické církve v tomto ohledu správný a že je skutečně nutné považovat lidský plod za živou bytost se všemi právy, které ji náleží, už od samotného počátku.
Tomu, jestli to tak je, či ne, se však nechci v tomto článku věnovat. Je jasné, že pokud většina společnosti (včetně poslanců, na kterých v této situaci záleží nejvíce) něco toleruje či dokonce podporuje a nevidí v tom nic nemorálního, je snaha o zákaz takové činnosti předem odsouzena k nezdaru. Vím, že říkám něco, co musí být patrné na první pohled a o čem musel vědět i pan Karas, který tak nejspíše chtěl na problém spíše pouze upozornit, než ho přímo řešit.
Ovšem je to právě řešení, které by bylo potřeba. Zákaz není možný a navíc, i kdyby byl nějakým způsobem prosazen, by nebyl účinný a byl by předem odsouzen k hromadnému porušování. Co by tedy bylo, dle mého názoru, správným krokem, je nabídnout lidem alternativu. Potraty jsou totiž pro spoustu párů či svobodných matek výhodným a jednoduchým řešením, jak se zbavit mnohaleté odpovědnosti za dítě a finančních i jiných nároků s jeho výchovou spojených. Proto by se moje představa řešení této problematiky měla ubírat následujícím směrem:
1. Provést podrobnou analýzu důvodů pro volbu potratu.
2. Nabídnout alespoň k některým důvodům alternativní řešení.
3. Zajistit výhody plynoucí z volby tohoto alternativního řešení.
Například jedním z důvodů, proč budoucí matky podstupují potrat je ten, že si v dané době dítě z rozličných důvodů (ať již finančních, osobních, nebo jiných) nepřejí a umístění dítěte po narození do dětského domova je pro ně nemyslitelné. Proč tedy nezajistit takovou službu, jakou můžeme vidět například v seriálu 'Přátelé', kdy si nastávající matka vybere rodinu, které by měla o dítě zájem, a po porodu jim toto dítě předá. A pokud takový způsob je možný (nijak zvlášt jsem to nestudoval), zasloužil by si propagaci a náležitou podporu. Vždyť samotný potrat ssebou nese rizika, která si spousta žen nepřeje podstoupit (jak fyzická, tak psychická) a pokud by se rozhodly pro výše popsané řešení, sice by to pro ně znamenalo těžkosti v podobě devíti měsíců těhotenství a následného porodu, ale darování dítěte rodině, která po něm touží, by pro mnohé, které si přejí vykonat něco morálně správného (a že je takových lidí hodně je vidět často, mohu zmínit například hojně podporovaný program adopce na dálku) bylo, dle mého názoru, dostatečnou satisfakcí samo o sobě (a pokud by tato volba byla ze zákona podpořena nějakými dalšími výhodami, jedině dobře).

Létající vejce

Autor: handy
Přidáno: 2009-05-29 08:41:23

Určitě jste zaregistrovali, že na naprosté většině veřejných vystoupení ČSSD v poslední době létají vejce na přítomné politiky. Ač nemám sympatie k současným krokům této strany a mnoho jejích způsobů se mi nepozdává nebo s nimi nesouhlasím, nepříjde mi tato forma protestu šťastná správná nebo alespoň oprávněná. A je mi jasné, že se v mnoha případech ani o protest nejedná. Věřím, že mnohé láká hodit si vejcem po politikovi z podobného důvodu, ze kterého rvou dopravní značky, nebo "rebelují" nějakým podobným způsobem.
Poté, co ČSSD vyvolala pád vlády v době našeho předsednictví EU se, mimo jiné, hodně mluvilo o tom, že nerespektuje přání lidu a že se vpodstatě chová nedemokraticky. Potom ale i vrh vejci v takové formě, v jaké ho můžeme pozorovat, je de facto chováním, které se staví proti demokracii (ačkoliv někteří lidé vám budou tvrdit, že právě ona možnost vejce vrhat je její ukázkou) v tom, že politické straně neumožňuje demonstrovat své názory. A protože ČSSD je stranou, kterou volí výrazná část populace, myslím si, že by měli mít právo důstojně představit své názory.
Tedy, ač nemám tuto politickou stranu v současné době příliš v lásce, stavím se proti způsobu, kterým se mnozí rozhodli podobné pocity vyjádřit.

Pád vlády

Autor: handy
Přidáno: 2009-03-25 22:09:20

Musím říct, že se mi čím dál tím víc protiví způsob, kterým se ČSSD v poslední době prosazuje. Nejprve to byly změny na regionální úrovni, které měly nejspíše ukázat, jak moc je tato strana solidární s lidmi, kterří jsou nuceni hradit poplatky ve zdravotnictví. To, zda jsou poplatky správné, či nikoliv, nepovažuji v tomto případě za podstatné, protože i v případě, kdy by jejich zavedení bylo jasnou chybou, není přece vhreodné řešení, které způsobí takový chaos a koneckonců přímou nespravedlnoust jak pro zákazníky, tak pro lékárny, jako řešení, které ukvapeně zvolili. Ano, postavili se proti této reformě, ale řešit ji měli přímo, tedy jejím zrušením, a ne takovýmto zmateným obcházením.
Další krok, hlasování o nedůvěře vládě v době, kdy Česko předsedá EU, v době, kdy je třeba řešit důsledky ekonomické krize a to pokud možno dostatečně svižně, aby se projevily v co nejmenší míře, je toto strašný tah, jehož účel, krom získání krátkodobé volební výhody, mi skutečně uniká.
ČSSD jsem považoval za stranu s relativně rozumným programem a ačkoliv jsem ji nevolil, nikdy jsem k ní necítil nějaký odpor a pokud se dostala k vládě, neměl jsem příliš strach z toho, že by Českou republiku vedla vyloženě špatným směrem. Ovšem projev takovéto podivné vypočítavosti, který se nejspíš dlouhodobě negativně projeví na situaci v republice, mi dělá nemalé starosti.