Víra

Stigma

Autor: handy
Přidáno: 2010-03-12 22:22:32

Nedávno jsem procházel podchodem pod brněnským nádražím a již podruhé za poměrně krátkou dobu jsem zde viděl člověka, který na improvizovaném stupínku v podobě červené bedny či truhly hovořil k procházejícím o křesťanské víře. Netuším, kterého vyznání byl, a protože jsem slyšel pouze několik vět, tak ani jaké názory hlásal. Ale zaujalo mě hned několik věcí, nad kterými stojí za to se zamyslet.

První z nich je, zda a nakolik je taková forma evangelizace vhodná. V české mentalitě je, ač první porevoluční roky slibovaly změnu, hluboce zakořeněn silně protikřesťanský postoj, který se táhne od dob husitských přes období národního obrození až po dobu komunismu, kdy se z původně převážně protikatolického stal obecně protikřesťanským. Evangelizace touto poměrně agresivní formou tak může v některých lidech posílit pocit, že víra je něco, co je lidem vnucováno, a je vhodné se tomu bránit. Což je bez pochyby přesně opačný efekt, než jaký by si kazatel přál.

Druhou potom je, že člověk, který by okolo procházel a shodou náhod by zaslech větu, jež by ho stačila oslovit dřív, než se vzdálí z doslechu, by se dostal do velice nepříjemné situace, pokud by se rozhodl vyslechnout více. Pokud by se totiž postavil poblíž a poslouchal, dal by tím najevo, že o něčem takovém třeba jen uvažuje. A už to je pro většinu lidí dostatečným důvodem, aby pochybovali o nešťastníkově zdravém rozumu. Takže není vyžadována pouze dostatečná odvaha ze strany pouličního kazatele, ale i ze strany kteréhokoliv z potenciálních posluchačů. Křesťanská víra totiž člověka v očích české veřejnosti stigmatizuje a staví do pozice, kterou bychom očekávali spíše v osvícenecké Francii než v současných Čechách.

Tím samozřejmě netvrdím, že evangelizace není potřeba. Sám jsem si již mnohokrát posteskl, že my, katolíci, žijeme v uzavřeném společenství a do veřejného života se raději nepleteme. Potom jsou naše postesky nad prázdnými poutními místy a odklonem společnosti od tradičních hodnot prázdným gestem a je těžké se dočkat lepších vyhlídek s aktivitou limitně se blížící nule.

Osobně vidím cestu v pořádání akcí přístupných veřejnosti, kdy si lidé sami mohou zvolit, zda se zúčastní, nebo se budou držet v co možná nejdále. Onou přístupností však nemyslím, že se mohou dostat na místo konání, ale že bude poskytnut program, který má šanci oslovit, a že bude veřejnost s konáním takové akce také obeznámena. Za příklad bych zde rád dal brněnskou Noc kostelů, která svůj potenciál oslovit širokou veřejnost proměnila v obstojný úspěch a i člověk, který zrovna vyšší poznání nehledal, mohl odejít s pocitem dobře stráveného času.

Benedikt XVI v ČR

Autor: handy
Přidáno: 2009-09-28 21:27:33

Papež Benedikt XVI navštívil Českou republiku a my jsme tomu rádi. Já, ačkoliv jsem byl tou dobou přímo v Brně, jsem se bohoslužby zúčastnil pouze zprostředkovaně, protože mě skolilo nachlazení. Nicméně i tak byla celá návštěva příjemným zážitkem. Ať již proto, že se katolická církev těšila bohaté mediální pozornosti, která výjimečně nebyla negativního charakteru, nebo proto, že se můj osobní život dočkal příjemného duchovního oživení.

Sotva ovšem Svatý otec opustil republiku, vrátil se mediální kolotoč do svého zažitého rytmu a hlavní zprávou na iDnes.cz se stala informace o protestech příznivců kondomů na Václavském náměstí. A právě z tohoto článku bych rád vybral jednu větu, která mě svým obsahem, i přesto, že jsem zvyklý na roztodivné názory, trochu zarazila. Jedná se o prohlášení příznivců, že sexuální zdrženlivost afrických obyvatel nic neřeší, protože se manželka většinou nakazí hned při svém prvním sexuálním styku, a to od manžela. Pokud si odpustím dotaz, kde že se nakazil onen manžel, potom se beze sporu musím ptát, jaké řešení by do tohoto manželství vnesl kondom? Vždyť riziko nákazy by s jeho používáním neklesalo a je velmi pravděpodobné, že by se (pokud opět nechám zpochybnění účinnosti ochrany kondomem stranou) nákaze nevyhnuli. Nehledě na to, že by manželům byla zapovězena snaha o vlastní potomky. Smutné na celém protestu je ovšem to, že si spousta lidí nesmyslnost mnoha argumentů neuvědomí a velmi snadno si utvoří názor na základě mylných informací.

obrázek původem z vysílání ČT

Krátká úvaha nad koncem

Autor: handy
Přidáno: 2008-11-15 09:48:24

Po nějaké době se opět vyrojily novinky týkající se urychlovače částic CERN s nimi i připomínka obav z možného armagedonu. My, křesťané, se takové 'nehody' příliš nebojíme, protože v Bibli se přece píše "Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu". Takže, pokud vyjdeme z tého věty, v takovém předvídatelném případě k nehodě, která by způsobila zánik života na Zemi, dojít nemůže.
To samé platí i pro vesmírné objekty křížící oběžnou dráhu planety a veškeré jiné časově předvídatelné události teoreticky hrozící zánikem civilizace. Alespoň část lidstva by logicky měla vždy přežít.
Co ale když uvážíme, že proto, že v předpověditelných situacích konec světa nemůžeme předpokládat, ho nebudeme čekat. Z toho by bylo možné vyvodit, že i v tyto dny je zánik civilizace možný.

Přesto věřím, že pánové z CERNu jsou natolik vzdělaní, aby se omylu takového formátu vyhnuli.