Programování

Mé znalosti

Autor: handy
Přidáno: 2008-10-17 11:39:13

C/C++
Programování v této dvojici jazyků ovládám, dle mého názoru, dobře. (objektové i neobjektové programování, práce s ukazateli, dynamické datové struktury, síťová komunikace, ...)

OpenGL
Sice se nejedná o programovací jazyk, ale s přihlédnutím k důležitosti zmiňuji OpenGL samostatně. V této oblasti nejsou mé znalosti zdaleka dokonalé, ale protože se v současné době právě této oblasti věnuji, dá se očekávat výrazné zlepšení

C#
Tento jazyk jsem studoval v poslední době ze zájmu a čistě z vlastní iniciativy, rychle jsem se s ním sžil a ačkoliv netvrdím, že jsem ho zcela obsáhl, považuji mé znalosti za dobré.

Visual Basic, VBA
V tomto jazyce jsem pracoval během základní a střední školy. Znalosti jsou poměrně obsáhlé. V poslední době jsem se v této oblasti věnoval programování maker pro MS Office.

Delphi/Pascal
Ovládám i programování v této dvojici, ale většinou upřednostňuji jiné.

PHP
V programování v jazyce PHP mám slušné zkušenosti, znalost není zcela úplná, ale myslím, že velmi solidní.

MySQL
MySQL a SQL obecně ovládám obstojně (přinejmenším "s manuálem v ruce"), rovněž mám zkušenosti s prací s produkty firmy Oracle.

(X)HTML
Ano, i toto znám Smile.

Assembly language
Základní programování v asembleru ovládám, ačkoliv ho příliš v lásce nemám.

Cisco IOS
Toto není programovací jazyk, ale vzhledem k tomu, že tuto znalost považuji za významnou, zmiňuji ji zde také. Úspěšně jsem absolvoval Cisco CCNA kurzy.